Tilbake
Fylkesmakro
Trondheim winter cityscape Norway

Veksten øker i Trøndelag, men faller på Nordvestlandet

Bedriftsledere fra Trøndelag melder om høyere vekst sammenlignet med forrige kvartal, mens på Nordvestlandet senkes veksttakten. Begge regionene forventer derimot økt vekst fremover. Det viser Norges Banks regionale nettverk.


I Trøndelag melder bedriftene i nettverket om en veksttakt på 1,9 prosent i februar, opp fra 1,5 prosent i november 2018. I Møre og Romsdal samt Sogn og Fjordane faller derimot veksttakten fra 1,5 prosent forrige gang til 1,3 prosent nå. Begge regionene ligger under landet samlet med en vekst på 2,9 prosent. Veksten  trekkes ned av svak utvikling i eksportindustrien som rammer Nordvestlandet spesielt, i tillegg til lavere aktivitet innen varehandel og bygg og anlegg. Mens økte oljeinvesteringer, digitalisering og høye offentlige investeringer bidrar til å løfte veksten.

 

Boligbyggingen tar seg noe opp igjen, og bedrer markedsutsiktene i bygg og anlegg. Samtidig ser oljeleverandørene for seg høyere vekst mot hjemmemarkedet og i eksportmarkedene, mens varehandelen forventes å forbli svak. Samlet trekker det opp vekstforventningene de neste seks månedene til 2,2 prosent for Trøndelag, 1,7 prosent for Nordvestlandet og uforandret for landet samlet

 

Andelen bedrifter med full kapasitetsutnytting tiltok gjennom 2018, og har fortsatt å øke. Kapasitetsbegrensningene nasjonalt er størst i oljeleverandørnæringen. Flere bedriftene i Trøndelag melder også om kapasitetsproblemer og redusert tilgang på kvalifisert arbeidskraft. På Nordvestlandet har bedriftene holdt igjen på ansettelsene til tross for at flere også her har meldt om kapasitetsproblemer. Det kan skyldes større usikkerhet knyttet til fremtidig produksjonsvekst og dermed en mer avventende holdning til å ansette folk.