Tilbake
Varehandel
Foto: Shutterstock

Svak vekst i detaljhandelen

Flere bransjer sliter med omsetningsnedgang, og økt konkurranse gjennom bransjeglidning og digitalisering.


Svak vekst i detaljhandelen stiller økte krav til butikkene. Vinnerne vil være de som er relevante og til stede i de kanalene kundene ønsker. 2016-regnskapene for handelsbedriftene i Midt-Norge viser liten endring i omsetning for varehandelen sammenlignet med 2015. Motor hadde en kraftig vekst i 2015. Veksten fortsatte i 2016, dog noe avtakende.

 

Vekst i prosent
2016 2015 2014
Engros/agentur 4,0 4,5 7,8
Detalj/butikk 2,8 2,7 3,7
Motor 11,0 13,9 -0,4
Varehandel totalt 4,9 5,5 4,3

 

Motor, sport og lavpris er vekstvinnerne med henholdsvis 11,0, 6,8 og 5,7 prosent. I motsatt ende finner vi flere med negativ vekst som musikk (-24,1 %) dyr (-13,3), blomster (-4,6) samt husholdning/jernvare (-4,4). Butikker som klær og sko hadde en vekst på henholdsvis 1,5 og 0,6 prosent.

 

Varehandel er en av bransjene med de svakeste resultatene. I vår region har driftsmarginen bedret seg litt de siste årene, men er fortsatt svak med total driftsmargin på 3,1 prosent. Egenkapitalen har styrket seg litt. Butikkhandel er den delen av varehandel med svakest driftsmargin.

 

Driftsmargin 2016 Driftsmargin 2015 Driftsmargin 2014 EK-andel 2016 EK-andel 2015 EK-andel 2014
Varehandel Motor 3,55 3,50 2,51 33,66 32,04 33,22
Varehandel Engros/agentur 3,31 3,33 2,96 47,01 41,12 40,87
Varehandel Detalj/butikk 2,63 2,32 2,54 39,78 38,06 37,73

 

 

Segmenter i butikkhandelen som gjør det best i forhold til driftsmargin er lavpris med 9,8 prosent, og kosmetikk 7,4 prosent. Segmenter med svakest driftsmargin er møbel 2,2 prosent, gull og sølv 2,2 prosent og sko 2,0 prosent. Skobransjen er utsatt med svak omsetningsøkning (0,6 prosent) og svake marginer. En av årsakene er sterk bransjeglidning til blant annet sport og klær.

 

Svakere vekst i 2017

Omsetningsutviklingen for detaljhandelen nasjonalt har vært svak hittil i år med en total vekst på 2,1 prosent per juli 2017. Veksten i samme periode året før var 3,2 prosent. Av tabellen nedenfor ser vi at de store bransjene som elektro og bredt vareutvalg (lavpris) drar omsetningen opp. Lavpris er butikker som Biltema og Clas Ohlsson. Bransjene klær, sko samt gull og sølvvarer har hatt en svak utvikling over tid. Sportsutstyr har de senere årene hatt en god vekst, men dette har snudd i år.

 

Vekstvinnere (i prosent) Vekst tapere (i prosent)
Butikkhandel med jan-juli Butikkhandel med jan- juli
Elektriske husholdningsapparater 8,9 Bøker -1,2
Blomster og planter 7,5 Sportsutstyr -2,0
Bredt vareutvalg (lavpris) 6,2 Leker -2,9
Apotekvarer 5,1 Kosmetikk -4,1
Møbler 3,2 Klær -4,1
Dagligvarer og kioskvarer 1,9 Sko -7,3

 

 

Netthandelen vokser kraftig

Rene netthandelsaktører har forandret pris og lønnsomhet vesentlig. Dette gir en sterk transparens i pris. Flere rene netthandelsaktører er etablert og har tatt betydelige markedsandeler, ikke minst komplett.no.

 

Elektronikk, klær, sko og accessories er de største varekategoriene som handles på nett. Netthandelen har hittil i år en vekst på 13,1 prosent og fortsetter den kraftige veksten fra tidligere år. Totalt handler vi for ca. 105 milliarder kroner på nett. Av dette utgjør varer 31 prosent. Netthandel i utenlandske butikker utgjør 25 prosent av varene vi kjøper på nett. Til tross for kraftig vekst i netthandelen utgjør det fortsatt bare fem prosent av den totale varehandelen.

 

Fysiske butikker er likevel fortsatt svært viktig. Internasjonalt er det multikanalvirksomheter som er i fokus. Multikanal kan også forsterke de fysiske butikkene med klikk og hent der man bestiller på nett, men som også genererer trafikk til butikk. Flere rene netthandelsaktører etablerer fysisk butikk.