Tilbake
Maritim industri
Two cruise ships docked in St. Marteen

Store ordrer, men små marginer

Solid ordrebok, men presset lønnsomhet preger verft og deler av maritim næring. Etterspørselen fra sjømatnæringen er imidlertid fortsatt god.


Det viser den årlige bransjeanalysen fra Næringsliv i SpareBank 1 SMN.

 

Etter er periode med omstilling for norske verft og maritim industri har næringen igjen en solid ordrebok. Avhengigheten til olje og offshore er også litt redusert: Fra ca. 80 prosent av ordreboken relatert til olje og offshore i 2009, til nå å ha over 50 prosent mot passasjertransport og kun 12 prosent mot oljeservice.

 

Ordreboken for fartøyer over 40 meter var ved inngangen til 2019 på 77 fartøy og hadde en samlet verdi på 47 milliarder norske kroner. Ned i antall fra 82 fartøy, men opp i verdi fra 34 milliarder året før.

 

Risikabelt å spesialisere

Til tross for en mer diversifisert ordrebok har enkelte verft fortsatt en betydelig konsentrasjonsrisiko. Diversifisering på fartøystype er ikke særlig kostnadseffektivt eller i hele tatt mulig. I tillegg har størrelsene på prosjektene økt. Eksempel på dette er siste kontrahering i 2018 med to cruiseskip med en samlet verdi på rundt fem milliarder kroner. Dette er med på å trekke opp risikoen knyttet til gjennomføringen av enkeltprosjekter, noe som også gjenspeiles i den utfordringen vi har sett hos verft i begynnelsen av 2019 som har ført til at enkelte aktører har måtte hente ny kapital.

 

Utsiktene for nye ordrer forventes fortsatt å være gode for exploration cruise og yacht med bakgrunn i nye ruter, gammel flåte og økende interesse fra de store rederiene. Nærfrakt og bilferger er et voksende marked med sterkt miljøfokus og fortsatt etterslep i ordreboken som også forventes fortsatt å være bra.

 

Fiskeri fortsatt sterkt

Fiskeri er et annet sterkt segment. Deep Sea Mining og Offshore Service Wind er stabilt, men nisjemarkeder med relativt få ordrer. Brønnbåt og servicefartøyer til havbruksnæringen er fortsatt bra, men her vi ser fare for overkontrahering grunnet relativ ny flåte og stor ordrebok. Deler av kapasiteten for brønnbåt er knyttet til luseproblematikken, og med en løsning på dette vil det frigi ekstra kapasitet som vil kunne skape et overtilbud.

 

Sammenlignet med utenlandske konkurrenter har norske verft fortrinn innen design og utvikling av nye miljøteknologiske løsninger. Men omstilling til nye fartøystyper og bygging av prototyper har presset lønnsomheten. Med økt erfaring forventes kostnadene på prosjektgjennomføringen å bli redusert slik at næringen igjen kan komme opp på et bærekraftig nivå.

 

Reduserte marginer

Den svake lønnsomheten i verftsnæringen i tillegg til kostnadskutt i oljeselskapene har også ført til reduserte marginer hos flere av leverandørene. Her er det store forskjeller mellom segmentene hvor leverandører av dekkutstyr er blant de som har hatt svakest utvikling, mens leverandører mot sjømat næringen samtidig har gjort det veldig bra.