Tilbake
Bolig
Fokus på bolig
Foto: Shutterstock

De regionale boligmarkedene

Utviklingen av boligmarkedet i regionen.


Trondheim:

Normalisert marked etter rekordår

De siste 12 månedene har boligmarkedet i Trondheim stabilisert seg etter et svært godt år i fjor. Det selges fortsatt mange boliger her, men prisstigningen på 1 prosent er mer normal enn fjorårets stigning på 7,8 prosent.
I juni startet et prisfall i Trondheims boligmarked etter en kort periode med nullvekst. Sammenlignet med Oslo, Stavanger og Kristiansand har fallet imidlertid vært lite i Norges tredje største by. Også arbeidsledigheten i Trondheim er lav, og befolkningsveksten har vært og ser ut til å fortsette å være stabil.
Den lave prisstigningen i boligmarkedet er et resultat av nye boligforskrifter, men også av det store utvalget av nybygg. Mange områder er frigitt til boligformål, og en rekke boligkomplekser er bygget. I år er det solgt 1344 nye boliger mot rekordmange 1726 i samme periode i fjor. Årets tall vitner om et stabilt nyboligmarked, og de nye prosjektene sluttselges på cirka 12 måneder. Det er solgt litt over 5000 brukte boliger i Trondheim de siste 12 månedene. 73 prosent av dem er leiligheter.

 

Sør-Trøndelag utenom Trondheim:

Godt salg av familieboliger

I resten av Sør-Trøndelag har nesten 1300 boliger fått nye eiere de siste 12 månedene. Det tilsvarer en firedel av boligsalget i Trondheim. Eneboliger, tomannsboliger og rekkehus utgjør 76 prosent av boligsalget. Kommunene Malvik, Klæbu, Melhus og Skaun fortsetter som tidligere å avlaste boligbehovet i Trondheim, særlig for småbarnsfamilier.
Det er solgt 438 nye boliger utenfor Trondheim siste 12 måneder – en økning på cirka 90 boliger fra samme periode i fjor. Dette henger sammen med det store tilbudet av nye boliger. Det tar i snitt 18 måneder å sluttselge de nye boligprosjektene.
Mens Melhus har fått et overskudd av nye boliger i sentrum, ser vi et velfungerende boligmarkedet i Orkdal. Her er det bredt tilbud og stor etterspørsel av de nye boligene. Det at mange i aldersgruppen over 50 år flytter til nye leiligheter og frigjør familieboliger til den yngre garde, gir et godt tilbud også av eneboliger.

 

Nord-Trøndelag:

Stabilt i nord

Nord-Trøndelag hadde et rekordår for salg av nye boliger i 2016. Derfor var en nedgang i år forventet. De siste 12 månedene er det solgt 296 nye boliger, sammenlignet med 467 i fjor. I snitt sluttselges de nye prosjektene etter 20 måneder.
Nesten 1670 bruktboliger er solgt i Nord-Trøndelag det siste året. Dermed selges det flere her enn i Sør-Trøndelag utenom Trondheim. Det tar i gjennomsnitt 57 dager å selge en bruktbolig i nordfylket – et bedre resultat enn i fjor da det tok 65 dager. Befolkningsveksten i Nord-Trøndelag er jevn, noe som er en viktig driver for et fortsatt velfungerende boligmarked.
Arbeidsledigheten i Nord-Trøndelag er lavere sammenlignet med samme periode i fjor. Likevel forventer innbyggerne økt arbeidsledighet i større grad enn innbyggerne i andre deler av regionen.

 

Møre og Romsdal:

Store variasjoner innad i fylket

Etter et år preget av oljeprisfall og økende arbeidsledighet, ser vi nå tegn til bedringer. De siste 12 månedene har ledigheten i Møre og Romsdal gått ned, og innbyggerne viser større optimisme med tanke på arbeidsmarkedet. Så få som 13 prosent forventer høyere ledighet.
3128 brukte boliger er solgt i fylket det siste året – cirka det samme som i fjor. I snitt tar det 74 dager å selge en brukt bolig. Det er solgt 428 nyboliger de siste 12 månedene.
Boligmarkedet innad i Møre og Romsdal har store variasjoner. I Kristiansund er det svært lav etterspørsel av boliger, og det har ført til et tregt marked med få nybygg. Markedet har vært best for brukte rekkehus og eneboliger. Så mange som 80 prosent av innbyggerne i Kristiansund vil selge boligen sin før de kjøper ny, noe som er et tydelig tegn på usikkerhet knyttet til boligmarkedet.
Molde har hatt en nedgang i salget av nye boliger, men er stabil på salg av antall bruktboliger. Det tar i snitt 58 dager å selge en bruktbolig, noe som tilsvarer fjoråret. Prisene har økt med 4 prosent.
Også i Ålesund ser vi en liten nedgang i antall solgte nye boliger det siste året. Salget av antall bruktboliger i Ålesund er stabilt med fjoråret, og de selges i snitt etter 41 dager.