Tilbake
Norsk økonomi
VIDEO

Se våre eksperter analyserer økonomisk status i Trøndelag og Møre og Romsdal

Videointervju med ekspertene om den økonomiske situasjonen.


Om makro

Om handel

 

 

Om havbruk

 

 

Om hovedfunnene i Konjunkturbarometeret

 

 

Om lokal økonomi

 

 

Om boligmarkedet