Tilbake
smn500
Bjørøya AS er blant de mest suksessfulle oppdrettsselskapene i Norge. – 2016 og 2017 er et eventyr, sier daglig leder Per Anton Løfsnæs. Her er han i fôrkontrollsenteret sammen med medarbeider Odin Dahle som fôrer fisk på et av Bjørøyas anlegg. Foto: Ove Magne Ribsskog.

Rekordår for familiebedrift i Flatanger: Havets gull gir himmelske resultater

De har havet som arbeidsplass, men lønnsomheten til Bjørøya har de siste årene skutt til værs. Etter et eventyrlig fjorår har oppdrettsselskapet allerede i høst klart å passere rekordomsetningen. Det er ikke rart at Per Anton Løfsnæs strever med å finne adjektivet som kan beskrive de siste 12 månedene.


Hva som forårsaker oppdrettsselskapets suksess er derimot enklere å gi svar på:

– Det handler nok om kombinasjonen av en stabil stab med dyktige folk, hardt arbeid for å senke risikoen og tett samarbeid med

konkurrenter, sier Løfsnæs, som er daglig leder i oppdrettsselskapet Bjørøya AS.
De hadde et rekordoverskudd på 115 millioner kroner i fjor etter skatt. Og i år slår de rekorden – med god margin. Men siden ferden startet på 80-tallet har det vært mange skjær i sjøen for familiebedriften fra Flatanger.

 

Stormfull start

Pappa Ole Martin, mamma Lillian og brødrene Ove og Per Anton Løfsnæs startet Bjørøya i 1982, og Lillian driftet med meget gode resultater de første årene. Men etter fire år kom en brutal nedtur. Hele laksebestanden måtte slaktes på grunn av laksesykdommen furunkulose, og litt senere fikk de store problemer med lakselus og markedskollaps. Bjørøya gikk nesten konkurs.
– Selskapet mistet finansieringen – banken turte ikke støtte oss på grunn av dårlige resultater. Alle ansatte ble derfor oppsagt, og jeg var plutselig alene med driften. I et halvt år jobbet jeg uten et rødt øre i lønn, forteller Løfsnæs.
Samtidig ble regnskapet holdt ryddig av lillebror Ove Løfsnæs, den aller første siviløkonomen innen fiskeri og havbruk. Han var opptatt av å vise banken at Bjørøya kunne dokumentere tingenes tilstand. Og det lønte seg. Banken kom tilbake, og familiebedriften kunne hente inn både gamle og nye arbeidstakere. Fra 2003 har pilene kun pekt oppover.

 

Tar vare på de ansatte

Bjørøya har 50 ansatte – enkelte med nesten 30 års fartstid i selskapet.

– En stabil arbeidsstyrke med lite gjennomtrekk er et suksesskriterium. Slik er ansatte trygge både på hverandre og arbeidsoppgavene. Bonussystemet vårt hjelper også. I fjor fikk hver ansatt 100 000 kroner i bonus, sier Løfsnæs.

Men han pleier forholdet til flere enn egne ansatte. I 2005 inngikk Bjørøya en total samdrift med Midt-Norsk Havbruk fra Vikna.

– For noen er det utenkelig å knytte tette bånd til en konkurrent, men for Midt-Norsk Havbruk og oss har det vært en seier. Helt konkret handler samarbeidet om at vi plasserer fisk i hverandres lokaliteter. Dersom én rammes av sykdom, sitter begge selskaper igjen med fisk. Samdriften minsker risiko og styrker faglig kompetanse.

 

Samarbeid på flere arenaer

Et annet samarbeidsprosjekt er Namdal Rensefisk – verdens største produksjonsanlegg av rognkjeks. Anlegget, som ble åpnet av fiskeriminister Per Sandberg i november 2016, eies av Bjørøya, Midt-Norsk Havbruk, Marine Harvest, Emilsen Fisk, AquaGen og Nova Sea.

– Etter forrige krise med lus på 90-tallet har jeg hatt klokkertro på rensefisk i kampen mot lakselus. Høsten 2016 satte vi for første gang ut rognkjeks fra Namdal Rensefisk i oppdrettsanleggene, og tidlig i oktober i år slaktet vi laksen. Resultatet er en snittvekt på 4,5 kilo, og minimal dødelighet og avlusing, sier en fornøyd Løfsnæs.

På nabotomten til Namdal Rensefisk ble en 2000 kvadratmeter stor næringspark ferdigstilt i juli. Den har fått navnet Havbruksparken Midt-Norge, og eies av Per Anton Løfsnæs’ selskap Ellingflesa Holding og Namsos-selskapet Jaras Eiendom. Bjørøyas administrasjon flyttet nettopp inn hit, som den største leietakeren.

– Ved å samlokalisere regionens maritime aktører får vi mer innovasjon og knoppskyting. Målet er å bli enda bedre til å bygge nettverk, og at bransjen skal dele på kunnskapen, sier Løfsnæs.

 

 

Kronprins Haakon klippet snoren da Havbruksparken Midt-Norge åpnet. Det første byggetrinnet sto ferdig i sommer, med om lag 60 kontorplasser, laboratorium og kantine. Store aktører innen fiskeri og havbruk skal flytte inn for å komme tettere på hverandre. Foto: Bjørn Tore Ness.

 


Fakta om Bjørøya AS

Driver lakseoppdrett på lokasjoner i Roan, Osen, Flatanger, Nærøy, Vikna og Leka. Har cirka 3,5 millioner laks i sjøen. Produserer om lag 11 000 tonn laks hvert år, til en verdi av 400 millioner kroner (2016).