Tilbake
Bolig
Fokus på bolig

Psykologien i boligmarkedet: Media påvirker i liten grad

Lavere boligpriser og færre solgte nybygg har vært hete temaer i media den siste tiden, og de fleste nordmenn opplever omtalen rundt boligmarkedet som mer negativ nå enn før. Likevel viser en ny undersøkelse at det som oftest er andre faktorer enn mediebildet som spiller inn når nordmenn tar boligrelaterte beslutninger.


2500 personer fordelt på 25 byområder over hele landet har latt seg intervjue i månedsskiftet august/september. Undersøkelsen er gjort av Prognosesenteret for EiendomsMegler 1, og et av målene har vært å danne et tydelig øyeblikksbilde for hvor stor betydning media har på utviklingen i boligmarkedet.

 

Selger og kjøper uavhengig av media

– Respondentene har blant annet svart på om de vil endre planene for kjøp og salg av bolig basert på medieoppslag. Sju av ti svarer at de ikke blir påvirket, sier analysesjef i EiendomsMegler 1, Jan Håvard Valstad.
Trondheim er storbyen i Norge med størst andel innbyggere som ikke lar medieoppslag spille inn for boligkjøp eller -salg. På landsoversikten er det dessuten to midtnorske byer som troner helt øverst: I Levanger og Orkanger svarer rundt 80 prosent at de ikke tar beslutninger basert på medieomtale.
– Undersøkelsen er med på å bekrefte at dagens rentenivå og tilgang på finansiering avgjør hvor ivrige nordmenn er når det kommer til kjøp og salg av bolig. Synet på egen økonomi er nok også vesentlig viktigere for folk flest enn hva som står i media, understreker Valstad.

 

 

– Av Norges fire største byer er det størst optimisme for store boliginvesteringer i Trondheim slik situasjonen er i dag. Tallene tyder på at mange her ser på prisfallet som en god investeringsmulighet heller enn å la seg skremme, sier Valstad.

 

Optimisme i Trondheim

På landsbasis er folket splittet når det kommer til påstanden om at det er fornuftig å vente med store boliginvesteringer slik situasjonen er akkurat nå. De aller fleste respondentene svarer at de verken er enig eller uenig i påstanden.
– Av Norges fire største byer er det størst optimisme for store boliginvesteringer i Trondheim slik situasjonen er i dag. Tallene tyder på at mange her ser på prisfallet som en god investeringsmulighet heller enn å la seg skremme, sier Valstad.
Optimismen i Trondheim kommer også til syne når vi ser på antallet som ønsker å kjøpe ny bolig før de selger den de eier.
– Det er ingen andre steder hvor flere ønsker å gjøre boligkjøpet først. Forhåpentligvis får vi se samme trend flere steder i Midt-Norge i tiden som kommer, sier analysesjefen.