Tilbake
Forventningsbarometeret

Positiv, men avventende til bærekraft

I årets utgave av Konjunkturbarometer for Midt-Norge har SpareBank 1 SMN sammen med Sentio intervjuet 700 bedriftsledere i regionen om bærekraft. Undersøkelsen viser at næringslivet i Midt-Norge har en positiv, men avventende holdning til temaet.


Her er hovedfunnene:

  • Tre av fire ledere legger i varierende eller liten grad vekt på bærekraft når de velger hvem de gjør forretning med
  • Sju av ti ser ikke noen finansiell risiko i bærekraft
  • Seks av sju svarer at de ikke kjenner til FNs bærekraftsmål
  • En av to mener at eget klima- og miljøarbeid ikke er strategisk viktig
  • Eierne har større innflytelse enn kunder og ansatte

 

– Bærekraft er kommet for å bli, og er ikke noe næringslivet kan velge bort. Derfor bekymrer svarene, sier konsernsjef Jan-Frode Janson i SpareBank 1 SMN.

 

Aksjemarkedet går for tiden i grønn retning. Børsnoterte selskap med sterk bærekraftsprofil verdsettes gjennomgående høyere enn selskap med svak profil. Vi tror næringslivet som ikke tar bærekraft på alvor i dag, kommer til å bråvåkne.

 

– Undersøkelsen indikerer at midtnorske bedrifter ennå ikke har sett sammenhengen mellom bærekraft og finansiell verdiskaping. Det tror jeg vil endres raskt, og den utviklingen skal SpareBank 1 SMN være med og bidra til. Bærekraftige bedrifter foretrekkes av kunder og investorer, de verdsettes høyere og de får billigere tilgang på kapital, sier Janson.

 

SpareBank 1 SMN har løftet bærekraft øverst på agendaen og har som èn av fem norske banker signert FNs prinsipper for ansvarlig bankdrift. Prinsippene skal hjelpe oss i arbeidet med å utvikle virksomheten i tråd med FNs bærekraftsmål og Paris-avtalen.

 

Se hele undersøkelsen her:

Bærekraftsundersøkelsen 2019