Tilbake
Maritim industri

Fra offshore til sjømat, cruise og transport

Skipsverftene og den maritime industrien har fortsatt utfordrende tider, selv om det finnes segment som klarer seg godt. Industrien viser imponerende evne til omstilling og innovasjon.


Den maritime industrien som SpareBank 1 SMN analyserer løpende, fikk en samlet reduksjon i omsetning på 15 prosent i 2016, samtidig som verdiskapingen ble redusert med 12 prosent.

 

Nedgangen gjelder spesielt deler av bransjen som tidligere hadde sterk fokus på offshore samt nybyggingsaktiviteten innenfor OSV-segmentet. Derimot har leverandører av utstyr og tjenester til sjømatnæringene klart seg til dels svært godt.

 

Flere bransjesegment har, blant annet via kostnadstilpasninger, klart å opprettholde sine driftsmarginer i 2016. De fleste sentrale aktørene har bygget seg opp en god soliditet og god arbeidskapital etter flere år med gode driftsmarginer. Disse aktørenes evne til å tåle en midlertidig nedtur vurderes som god.

 

Mellomstore verft klarer seg godt

Samlet har omsetning i 2016 blitt redusert med 24 prosent fra 2015 til 2016. Verdiskapingen er i samme periode blitt redusert med 33 prosent. Blant verftene er det de store verftsgrupperingene som er blitt hardest rammet av nedturen i offshore. Nye markedssegment har imidlertid åpnet seg innenfor hovedsakelig sjømat, cruise og transport.

 

Blant de mellomstore verftene, som gjennom flere år har fokusert på andre markedssegment enn offshorefartøy, er det flere aktører som har økning både i omsetning og marginer i 2016. Også blant reparasjonsverftene er det flere aktører med en positiv utvikling.

 

Sterk vilje og evne til omstilling

Skipsverftene og den maritime industrien på Nordvestlandet har i flere tiår levd med sykliske markedssegment innenfor blant annet offshore og fiskeri. Dette har ført til at aktørene besitter en sterk evne og vilje til markedsmessig omstilling, innovasjon og kostnadstilpasning. Dette gjelder hele verdikjeden, og aktørene lokalt har god nytte av styrken i den maritime klynge.

 

Maritim industri bidrar med en årlig direkte verdiskaping på mellom sju og åtte milliarder kroner, og skipsverftene står for fire til fem milliarder. I tillegg bidrar industrien betydelig i indirekte verdiskaping for samfunnet for øvrig, og har derved både direkte og indirekte stor betydning for regionen.