Tilbake
Forventningsbarometeret
Bedrift CNC Produkter i Leksvik Får ikke tak i nok ansatte Går så det suser i næringslivet Fra venstre: Ove Vollan, banksjef i Sparebank 1 SMN, Rune Hoff Hammer, CNC-operatør, og Arvid Penna Steen, daglig leder i CNC-produkter.

Mangler folk til å ta ubåtoppdrag

CNC Produkter i Leksvik er en av mange bedrifter som for tiden opplever at deres største problem er å få tak i nok folk. Derfor kan et spennende ubåtoppdrag glippe.


Industribedriften nord for Trondheimsfjorden opplever for tiden alle bedriftslederes drøm: Omsetningen øker og øker, det samme gjør antall ansatte og det er flere kunder enn bedriften er i stand til å betjene. Men det skaper også utfordringer, særlig med å skaffe ansatte til bedriften som nå har 40 ansatte og som leverer spesiallagde mekaniske produkter i stål, særlig til oljeindustrien.

 

– Mangelen på arbeidskraft fører til at vi må si fra oss jobber som vi kunne ha gjort og som kunne vært spennende muligheter for oss. Oppdrag innen lakseoppdrett er en av dem. Dessuten har vi gjort en prøveleveranse til tyskbygde undervannsbåter. Heller ikke dette er det sikkert at vi greier å være med på, sier daglig leder og hovedeier Arvid Penna Steen i CNC Produkter til Adresseavisen.

 

Leksvik har et stort industrimiljø, og ifølge Steen er situasjonen den samme også for de andre bedriftene. Ove Vollan, tidligere ordfører og nå banksjef i SpareBank 1 SMN, sier at arbeidsmarkedet er like anstrengt i resten av Fosen.

 

– Det er full trøkk i alle bransjer, bortsett fra i handel. Her på Fosen er det innen havbruk og fiskeri for tiden særlig stor aktivitet, sier Vollan.

 

Fallende optimisme

 

SpareBank 1 SMNs konjunkturbarometer per andre kvartal 2019 viser fallende optimisme blant de 600 bedriftsledere i Trøndelag og Møre og Romsdal som er blitt bedt om å vurdere sin bedrifts utsikter neste tolv måneder. Svarene er oppsummert i en indikator, som viser tro på framtida basert på sysselsetting, omsetning og lønnsomhet. Her er resultatet for Midt-Norge:

  • Forventningsindikator på 31,3 (ned 4,4 fra Q3 2018 og ned 4,3 fra Q1 2018)
  • Nedgang i forventninger om vekst og lønnsomhet, mens stabilt mht. sysselsetting
  • Trøndelag Nord 24,2 (ned 7,7 fra Q3 2018 og ned 5,2 fra Q1 2018)
  • Trøndelag Sør 36,8 (ned 3,4 fra Q3 2018 og ned 3,5 fra Q1 2018)
  • Møre og Romsdal 32,2 (ned 2,6 fra Q3 2018 og ned 5,2 fra Q1 2018)

 

– At mange bedrifter sliter med å rekruttere, tror vi er en viktig årsak til at forventningene i næringslivet går ned. Når det blir vanskelig å få flere ansatte, begrenser det mulighetene for vekst og utvikling. Det stemmer godt med inntrykket bankens folk har når vi er ute og snakker med næringslivskunder. En annen mulig forklaring er økt rene, sier konserndirektør Vegard Helland i Næringsliv i SpareBank 1 SMN.