Tilbake
Forventningsbarometeret
Norwegian landscape with pulp mill factory in Skogn, Norway

Litt mindre optimistiske bedriftsledere

Midtnorske bedriftsledere ser fortsatt lyst på framtida, men ikke likeså lyst som da vi loddet stemningen for ett år siden.


Det viser SpareBank 1 SMNs forventningsbarometer per oktober 2019 gjennomført av Sentio Research Norge. 600 bedriftsledere i Trøndelag og Møre og Romsdal er blitt bedt om å vurdere sin bedrifts utsikter neste tolv måneder. Svarene er oppsummert i en indikator, som viser tro på framtida basert på sysselsetting, omsetning og lønnsomhet.

 

Bedriftsbarometeret er en del av SpareBank 1 SMNs konjunkturbarometer for 2019

 

Her er hovedfunnene:

  • Optimismen i Norge går litt opp fra i fjor, derimot litt ned i Midt-Norge
  • Nivået er like fullt det nest høyeste i vår region siden 2012

 

Stemningen er fortsatt positiv, men litt dårligere enn den var for tolv måneder siden. Vi tror dette henger sammen med renteøkning, økt internasjonal uro og ikke minst at vi har et stramt arbeidsmarked hvor det er vanskelig å få tak i arbeidskraft, sier konserndirektør Vegard Helland i Næringsliv i SpareBank SMN.

 

Se video med Vegard Helland

 

 

Barometeret gir en indikatorverdi for Midt-Norge på 35 poeng, ned ett poeng fra målingen for ett år siden. Flere bedriftsledere enn i fjor tror på økt sysselsetting, mens troen på voksende omsetning og bedre lønnsomhet har falt.

 

I norddelen av Trøndelag er stemningen uforandret fra i fjor, mens den går litt ned både i Trøndelag sør og i Møre og Romsdal. Forventningene er gjennomgående litt lavere i Midt-Norge enn i resten av landet. Det skyldes særlig mindre tro på økt sysselsetting lokalt enn hva som gjelder nasjonalt.