Tilbake
2016-regnskap
Vi ser nærmere på hvilke bransjer som har størst betydning i regionen, og hvilke som er vinnerne og taperne i regionen. Makrellfiske med ringnottråleren "Fiskeskjer" fra Strand rederiet Dagens siste kast i mørket Foto: Staale Wattø

Havet gir og havet tar

Fiskeri fortsetter å vise god lønnsomhet, og havbruk setter prisrekorder som aldri før. Samtidig er det motvind for andre bransjer som har havet som arbeidsplass. Maritim industri har omsetningsnedgang, mens offshore lider av betydelige tap.


Vi ser nærmere på hvilke bransjer som har størst betydning i regionen, og hvilke som er vinnerne og taperne i regionen.

 

Bransjer med størst betydning

 

Lav vekst for industri og tjenesteyting

Industri er regionens største bransje målt etter omsetning. Offentlig tjenesteyting er størst målt etter verdiskaping, på grunn av relativt større andel av sysselsettingen. Industri hadde en omsetningsvekst på minus 0,1 prosent i 2016 – en nedgang som hovedsakelig knyttes til Hydro Aluminium avdeling Sunndal. Ser vi bort fra det, har industrisektoren en omsetningsvekst på 2,8 prosent, opp fra 1,3 prosent i 2015. Offentlig tjenesteyting hadde en vekst på 1,6 prosent – en nedgang fra 2015. Dette kommer av at overføringene fra staten er normalisert i 2016.

 

Et av tidenes beste år for motorbransjen

Ser vi varehandel i regionen under ett, er bransjen størst målt etter omsetning og nest størst i verdiskaping. I denne analysen er varehandelen delt inn i tre: Engros, butikk og motor. Detalj- og butikkhandel har hatt en svak omsetningsvekst med 2,8 prosent mot 2,7 prosent året før. Varehandel innen engros og agentur ligger noe høyere, med fire prosent for 2016. Motorbransjen har derimot hatt en omsetningsvekst med hele 11 prosent, og utgjør med det nesten en femdel av varehandelen samlet. Avgiftssubsidiene for hybrid- og elbiler er en viktig forklaring. Det er registrert nesten 4000 flere bilkjøp i Norge i 2016 enn i 2015 – noe som betyr at året er historiens tredje sterkeste for motorbransjen etter 1986 og 1985.

 

 

 

Vinnerne

Stort år for eiendomsbransjen

Eiendomsmegling, eiendomsforvaltning og kombinerte tjenester knyttet til eiendomsdrift har  en omsetningsvekst på 17 prosent i 2016 – og dermed den høyeste av alle bransjer. Særlig eiendomsmeglerselskapene gjør det bra, noe som er direkte knyttet til prisene og omløpshastigheten på boliger. Også eiendomsprosjekt fortsetter å gjøre det svært bra, etter et sterkt 2015. Her er veksten på 15,3 prosent – opp fra 12,5 prosent. Boligprisøkningen spiller inn også her, og høy igangsetting over tid vises godt i bøkene til de som ferdigstiller prosjektene.

 

Økt lønnsomhet og omsetning i marine bransjer

Havbruk fortsetter fjorårets sterke utvikling, og ender med en omsetningsvekst på 16,6 prosent – den nest høyeste av alle bransjer. I tillegg er lønnsomheten god, med en driftsmargin på 26,7 prosent – opp fra 17,5 prosent året før. Biologiske utfordringer og regulatoriske begrensninger gjør at veksten ikke forventes å være like sterk fremover. Kostnadene har vokst i takt med prisene, som nå er på et rekordhøyt nivå. Muligheten for nedgang vurderes dermed som større enn for videre oppgang. Også fiskerinæringen har sterk omsetningsvekst med 9,5 prosent i 2016, selv om den ikke er like god som året før. Lønnsomheten ligger her på imponerende 34,3 prosent – opp fra 21 prosent året før. Også selskaper relatert til marin sektor innen shipping og maritim industri er inne i en god periode.

 

God avkastning blant vinnerne

Det er ingen overraskelse at samme bransjer har størst avkastning på egenkapitalen. Havbruk er på topp, etterfulgt av fiskeri og varehandel innen motor. Den høye avkastningen innen havbruk og fiskeri kommer av økte råvarepriser. Bedringen for motorhandel relateres til økt omløpshastighet. Vi ser en betydelig bedring også i kraftbransjen, på grunn av doblingen i kraftprisene og økt volum.

 

Taperne

Betydelige tap for offshore-service

Omsetningsveksten innen offshore-service er kraftig redusert til 26,6 prosent i 2016. Samtidig er det tatt betydelige tap over resultatet. Dette gjør at egenkapitalandelen er svekket til 8,9 prosent, ned fra 19,9 prosent i 2015. Flertallet av rederiene har nå vært gjennom restruktureringer, men uten bedringer i markedet vil rederiene trolig støte på nye problemer senere.

 

Ringvirkninger av offshorekrisen

Konsekvensene av oljeprissjokket i 2014 og 2015 ga full stopp i ordretilgangen for verftene. Det førte til en omsetningsnedgang i 2016 på 6,8 prosent. På den positive siden var det langt verre i 2015, da nedgangen var på hele 24,4 prosent. Mange verft har greid å erstatte deler av ordrebortfallet fra offshore med kontrakter innen fiskeri og transport, men de fleste sliter fortsatt med overkapasitet og lønnsomhet. Driftsmarginen var på minus 0,9 prosent, opp fra minus 1,4 prosent i 2015. Etter offshore-service har maritim industri den nest største omsetningsnedgangen i 2016. Nedgangen på 24,2 prosent kan knyttes til redusert aktivitet på verftene. Også lønnsomheten er presset, selv om situasjonen var noe bedre i 2016 enn året før.

 

Konkurser og nyetableringer

Flest konkurser innen bygg og anlegg

Totalt 516 bedrifter i regionen gikk konkurs eller ble tvangsoppløst i 2016. Dette var kun sju konkurser flere enn i 2015. Bygg og anlegg er næringen som har størst konkurshyppighet, med 128 konkurser i 2016. Deretter kommer varehandel, som hadde 127 konkurser. Det høye antallet i disse bransjene skyldes blant annet lave inngangsbarrierer og tøff konkurranse med svært mange selskaper. Etter forrige konkurstopp i 2013, ser vi nå en svak oppgang i konkurser fra et bunnivå i 2015. Størst økning har transport og lagring. Ser vi på antall konkurser i forhold til antall selskaper, ligger hotell- og restaurantbransjen fortsatt på topp. I tiden fremover forventes økning i antall konkurser i enkelte bransjer, som for eksempel varehandel.

 

Økning i antall nyetableringer

2881 nye aksjeselskaper ble etablert i Trøndelag og Nordvestlandeti 2016 – en oppgang på 8,5 prosent fra året før. De fleste nyetableringene var innenfor tjenesteyting og kommunikasjon, med 602 nye aksjeselskaper. Det er en oppgang på ti prosent fra 2015. Eiendomsbransjen kommer på andreplass med 559 nyetableringer. Vi ser en nedgang i antall etableringer for hotell og restaurant, industri samt transport og lagring.


 

Her kan du laste ned analyse av 40 000
bedriftsregnskap i Trøndelag og Møre og Romsdal