Tilbake
Fiskeri
Foto: Bjørn Sævik

Gode tider for de fleste

De fleste fartøysegmentene har gode rammebetingelser for tiden. Det gjelder så vel fangstvolum som priser og driftskostnader.


De fleste fartøysegmentene har gode rammebetingelser for tiden. Det gjelder så vel fangstvolum som priser og driftskostnader.

 

De mest sentrale fiskeressursene er bærekraftig regulert gjennom flere år, og fordeling mellom de ulike fartøygruppene har ligget fast over tid. For hvitfisksektoren er fiskeslagene torsk, hyse og sei de mest sentrale.  Ressursene for disse er i god forfatning og det forventes en positiv utvikling fremover. For pelagisk sektor (omega3-fisk), er makrell, sild og kolmule de viktigste ressursene. Havforskningen har gitt en meget positiv anbefaling for alle disse i 2017, og det forventes en sterk utvikling fremover.

 

Prisene på alle sentrale fiskeslag har gjennom to-tre år vist en sterk positiv utvikling, men flatet noe ut i 2016.  Det meste av prisøkningen siste årene skyldes en sterk global etterspørsel etter rene og sunne proteiner, hvor villfanget fisk fra Nord-Atlanteren er ettertraktet mat. For noen av de såkalt pelagiske fiskeartene, som kolmule og sild, har vi fått en prisnedgang hovedsakelig på grunn av kraftig økt fangstvolum.

 

Fiskeri relatert til Midt-Norge hadde en omsetning på 6,4 milliarder kroner i 2016, en økning på 9,5 prosent fra året før. Driftsmarginen er på 34,3 prosent, opp fra 21 prosent. Dette bidro til en verdiskaping på 4,5 milliarder kroner, som er 24,1 prosent høyere enn året før.

 

Lav oljepris kombinert med økt fokus på energiøkonomisering har medført lavere driftskostnader for de fleste fartøygruppene. Fartøyene som banken løpende analyserer, har økt fangstinntektene med 1,9 milliarder kroner fra 2014 til 2016. Samtidig økte verdiskapingen fra 6,0 til 7,5 milliarder kroner. EBITDA-marginen har økt fra 30 prosent til 37 prosent.

 

SpareBank 1 SMN finansierer 37 havgående fiskefartøy, med hovedvekt på ringnotfartøy og hvitfisktrålere.  I tillegg er vi sentral bankforbindelse også for fartøysegmentene autoline og kystfartøy.