Optimismen er på stigende kurs, særlig i Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal. Også i Sør-Trøndelag peker tallene riktig vei, men ikke like bratt oppover som for de to nabofylkene.
Forventningsbarometeret

Forventningsbarometeret


Nå blomstrer optimismen igjen

Den gryende pessimismen i vår er blitt byttet ut med større tro på framtida enn på flere år. Både i Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal har stemningen snudd markant.

 

Det viser SpareBank 1 SMNs forventningsbarometer per tredje kvartal 2017 gjennomført av Sentio Research Norge. 600 bedriftsledere er blitt bedt om å vurdere sin bedrifts utsikter neste tolv måneder. Svarene er oppsummert i en indikator, som viser tro på framtida basert på sysselsetting, omsetning og lønnsomhet.

 

Etter å ha falt jevnt og trutt siden 2010 pekte forventningsindikatoren igjen oppover i fjor, og det nokså bratt. I vår snudde derimot stemningen igjen, så vel nasjonalt som regionalt. Det viser seg nå at bare var et blaff.

 

Spørreundersøkelsen per tredje kvartal 2017 gir en indikatorverdi på 37,6 prosentpoeng for hele landet. Det er en tilbakegang på ni prosentpoeng fra forrige måling i april 2017. Særlig har forventningene til lønnsomhet økt, men også troen på ny vekst brer mer om seg igjen. Dette betyr likevel ikke flere ansatte, der er indikatoren mer stabil.

 

God stemning i hele regionen

Samme hovedtrend gjelder i Trøndelag og Nordvestlandet. Optimismen er på stigende kurs, særlig i Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal. Også i Sør-Trøndelag peker tallene riktig vei, men ikke like bratt oppover som for de to nabofylkene.

 

Forskjellen mellom de tre fylkene er blitt mye mindre. Det skiller nå 3,5 prosentpoeng mellom laveste og høyeste verdi per fylke, mot 12,5 prosentpoeng for ett år siden. Den gang lå Nord-Trøndelag høyest, men etter et markant stemningsskifte i vår havnet nordfylket nederst. Nå plasserer Nord-Trøndelag seg i midten.

 

Forventningene er gjennomgående litt lavere i vår region enn i resten av landet. Det skyldes særlig mindre tro på økt sysselsetting lokalt enn hva som gjelder nasjonalt.

 

Forventningsindikator per tredje kvartal 2017 (endring fra april 2017 i parentes):

Møre og Romsdal: 29,1 (+7,9)

Nord-Trøndelag: 31,5 (+10,3)

Sør-Trøndelag: 32,7 (+3,6)

Norge: 37,6 (+8,7)

 

Perioden 2002-2006 var en kontinuerlig oppgang i norsk næringsliv, og optimismeindikatoren var på sitt aller høyeste noensinne i 2006 med en indikatorverdi på 57. Året etter svalnet optimismen, og i finanskriseåret 2008 var den negativ med minus 0,4 prosent. Negativ indikatorverdi indikerer ren pessimisme. Forventningene hentet seg raskt inn igjen og indikatoren økte både i 2009 og 2010, før et nytt fall kom i 2011. Så gikk det opp i 2012, men deretter falt indikatoren frem til og med 2015. I fjor snudde det. Etter en kort nedtur i vår, er igjen optimismen på vei opp.