Tilbake
Fiskeindustri / eksport
Markedet er preget av høyt volum med en årsvekst på fire prosent. Konkurransen er imidlertid tøff og presser driftsmarginene ned. Lakseslakt. Travle dager med lakse slakting påŒ Vikna. FV: Maztina og Vegard Lysø slakter laks

Fortsatt høy vekst, men svekkede marginer

Markedet er preget av høyt volum med en årsvekst på fire prosent. Konkurransen er imidlertid tøff og presser driftsmarginene ned.


Samlet omsetter aktørene i bankens analyser for 50 milliarder kroner, en økning på sju milliarder fra 2015.  Verdiskapingen er stabil på 4,6 milliarder kroner, og gjennomsnittlig driftsmargin ligger i området tre til fire prosent.

 

Bransjen relatert til Midt-Norge hadde en omsetning i 2016 på 30,6 milliarder kroner, som gir en vekst på 9,1 prosent fra 2015. Verdiskapingen i 2016 var på 2,3 milliarder kroner, en nedgang på 18,1 prosent fra året før. Driftsmarginen i 2016 endte på 0,6 prosent mot 2,5 prosent i 2015.

 

Næringens rammebetingelser med hensyn til råstoffvolum og marked synes svært positive fremover. Både innenfor hvitfisk og pelagisk (omega3-fisk) ligger ressursene på et bærekraftig høyt nivå. Bransjen har likevel utfordringer med valutaforhold og markedsadgang (toll) i flere markeder. Stabile og forbedrede betingelser gjennom fri markedsadgang er sentralt for at bransjen får utvikle seg.

 

SpareBank 1 SMN finansierer 25 aktører innenfor fiskeindustri og -eksport, med en samlet omsetning på 8,8 milliarder kroner. Hovedvekt av bankens kunder er innenfor klippfisk og saltfisk, pelagisk industri samt salg og distribusjon av hvitfisk og oppdrettsfisk.