Tilbake
2016-regnskap
Status for Nord-Trøndelag vurderes som positiv med nøytrale utsikter.

Ulik næringsstruktur gjør Midt-Norge robust

2016 ble et vendepunkt for verdiskapingen i Midt-Norge. Mens Trøndelag fortsatte i godt driv, har Møre og Romsdal vist evne til omstilling. Ulik næringsstruktur gjør Midt-Norge robust, men det er fortsatt en vei å gå – særlig i Møre og Romsdal.


Trøndelag og Møre og Romsdal er en region med et bredt bransjespekter: Fra den høye eksponeringen mot offshore, verft og maritim industri på Sunnmøre, til den store andelen offentlig tjenesteyting og annen industri på Innherred. Denne bredden reflekterer utviklingen i verdiskapingen.

 

Verdiskaping

Nord-Trøndelag har høyest verdiskaping med en vekst på 8,7 prosent, etterfulgt av Sør-Trøndelag med 4,8 prosent. Møre og Romsdal viser en tilbakegang med 4,6 prosent, noe som hovedsakelig knyttes til Sunnmøres betydelige tap innen offshore-service. Men den negative utviklingen til tross: Situasjonen er en god del bedre enn i 2015, da nedgangen i verdiskapingen var på hele 12,3 prosent. Evnen til omstilling på verft og i andre deler av maritim industri er bedringens viktigste forklaring.

 

Omsetning

Den sammensatte næringsstrukturen i regionen gir også resultater for omsetning og lønnsomhet. Sør-Trøndelag har hatt en omsetningsvekst på 5,2 prosent i 2016, og dermed den største oppgangen i regionen. Veksten er på samme nivå som fjoråret, og det er særlig eiendomsbransjen som bidrar positivt. Tjenesteyting trekker derimot ned. Hakk i hæl følger Nord-Trøndelag med 5,0 prosent i omsetningsvekst – mot 8,4 prosent i fjor. Havbruk bidrar positivt i nordfylket. I Møre og Romsdal ser vi fortsatt konsekvensene av oljeprissjokket, med en tilbakegang på 2,4 prosent i omsetning i 2016.

 

Lønnsomhet

Ser vi på lønnsomheten har Trøndelag en driftsmargin på sju prosent, noe som er en bedring på ett prosentpoeng fra året 2015. Møre og Romsdal har en driftsmargin på lave 2,2 prosent – en liten oppgang fra i fjor da den var på 2,1 prosent.

 

Nøkkeltall for Midt-Norge:

Omsetningsvekst på 1,7 prosent – ned fra 2,8 prosent i 2015.
Verdiskaping på 1,4 prosent – opp fra minus 3,5 prosent i 2015.
Driftsmargin på 4,8 prosent – opp fra 4,2 prosent i 2015.

 

 

 

 

 

 

Her kan du laste ned analyse av 40 000
bedriftsregnskap i Trøndelag og Møre og Romsdal

 


Vinnerne og taperne

Fiskeri fortsetter å vise god lønnsomhet, og havbruk setter prisrekorder som aldri før. Samtidig er det motvind for andre bransjer som har havet som arbeidsplass. Maritim industri har omsetningsnedgang, mens offshore lider av betydelige tap. Vi ser nærmere på hvilke bransjer som har størst betydning i regionen, og hvilke som er vinnerne og taperne i regionen.

Les saken»