SISTE FRA MEDIA

Levert av mito.ai

Analyse av 2017-regnskapene

Havet byr på vinnere og tapere

Havbruk og relaterte næringer får i pose og sekk med høy vekst og god lønnsomhet. Maritim industri opplever ny vår etter imponerende omstilling og rekordsterk ordrebok. Men fortsatt stor usikkerhet knyttet til offshore servicefartøy.

Les flere saker i arkivet