Bransjeindikator

Bedring for Offshore Service, men fortsatt stor overkapasitet

Høyere aktiviteten for PSV og særlig for større offshorefartøy etter at økte oljeinvesteringer har gitt noe høyere etterspørsel. Men på grunn av fortsatt stort tilbudsoverskudd for de fleste segmentene ventes ikke bedringen å bli langvarig. Det viser SpareBank 1 SMNs bransjevurdering per andre kvartal.

SISTE FRA MEDIA

Levert av mito.ai

Analyse av 2017-regnskapene

Havet byr på vinnere og tapere

Havbruk og relaterte næringer får i pose og sekk med høy vekst og god lønnsomhet. Maritim industri opplever ny vår etter imponerende omstilling og rekordsterk ordrebok. Men fortsatt stor usikkerhet knyttet til offshore servicefartøy.

Les flere saker i arkivet